Conflict met mijn team (februari 2009)

Ik heb een conflict met mijn team. Hoe ga ik daarmee om?
De AVS adviseert u om in gesprek te gaan en u daarbij niet te laten leiden door emoties. Ga ook niet direct in op voor u mogelijk nadelige voorstellen. U dient te zorgen voor steun alvorens verder te gaan met het team. U ziet gedrag, maar u wilt weten wat daaronder zit. Ervaart u na het gesprek nog steeds onvoldoende steun of voelt u zich onzeker, neem dan contact op met de AVS Helpdesk. Boven geschetste vraag is er een die vele varianten kent. Een arbeidsconflict ligt dan op de loer. Door in een vroegtijdig stadium over uw probleem in gesprek te gaan, voorkomt u wellicht de gang naar een jurist. Een gesprek met een helpdeskmedewerker van de AVS kan een goede optie zijn. Vaak is er immers sprake van verschillende belangen en dat brengt het risico van conflicten met zich mee. Als conflicten niet echt opgelost worden, blijven ze sluimeren. Later escaleren ze dan alsnog. Pappen en nathouden werkt immers niet. Het is zaak gedeelde belangen in beeld te brengen en het gedrag van de betrokkenen zichtbaar te krijgen; wat zit er achter het probleem? Hoe eerder u in gesprek gaat of belt, hoe kleiner de kans op escalatie. In emotie gaat u niet de goede dingen zeggen, dan vervalt u in een glijdende schaal. De escalatieladder van Glasl (zie figuur) laat dit helder zien.

Escalatieladder

De escalatieladder van Glasl (bron: NPI-Zeist) – Klik voor een vergroting

Download
Escalatieladder Glasl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.