‘Confessionele school mag homo weren’

Discussie over uitzonderingspositie bijzonder onderwijsConfessionele scholen zouden onder bepaalde omstandigheden homoseksuele leerkrachten mogen weren als die zich duidelijk in strijd met de grondslag van de onderwijsinstelling gedragen. Dat staat volgens diverse media in een nog vertrouwelijk advies van de Raad van State aan het kabinet, waarop het Nederlands Dagblad de hand wist te leggen.In het advies van de Raad van State (RvS) zou staan dat het bijzonder onderwijs een grote vrijheid heeft om eisen aan medewerkers te stellen, al mogen die niet leiden tot discriminatie. “Eisen ten aanzien van gedrag in of buiten de school zijn daarom slechts toegestaan wanneer die hun basis heel helder hebben in de godsdienstige en levenbeschouwelijke aard van de school. Ze moeten wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd zijn met het oog op een houding van goede trouw en loyaliteit aan de godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag”, meldt het ANP/Nederlands Dagblad. De eisen moeten dus terug te voeren zijn op de grondslag van de school. Dit advies zou de conclusie kunnen rechtvaardigen dat medewerkers op basis van actieve uitingen en gedragingen die samenhangen met hun ‘homozijn’ kunnen worden geweerd. Maar niet alleen het feit dat ze homoseksueel zijn. Volgens de RvS zou de zogenoemde ‘enkele-feit-constructie’ nu kunnen vervallen. In de bestaande Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) staat ook al dat scholen voor bijzonder onderwijs geen medewerkers mogen ontslaan vanwege het enkele feit van homoseksuele gerichtheid of een homseksuele relatie, maar in bepaalde gevallen wel onderscheid mogen maken op grond van ‘bijkomende omstandigheden’. Nooit is helemaal duidelijk geworden waar de grens ligt, aldus het ANP/Nederlands Dagblad. Tegelijk wil de raad het de betrokken scholen niet te gemakkelijk maken zich op de uitzonderingsgrond te beroepen. Zo moeten zij consequent zijn in de eisen die zij aan hun personeel stellen. Anders dreigt willekeur. Daarnaast moeten schoolbesturen de eisen degelijk kunnen motiveren uit de grondslag. Eind vorig jaar vroegen de coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie advies aan de RvS, omdat zij het niet eens konden worden of de wet tegen de discriminatie van homo’s moet worden aangepast. De uitspraak van de RvS volgt op het ontslag van een homoseksuele leerkracht door het bestuur van de School met de Bijbel. Minister Plasterk (PvdA) maakte destijds duidelijk dat wat hem betreft scholen leerkrachten niet mogen ontslaan als die openlijk homo zijn. Hij deed een oproep aan belangenorganisaties om deze zaak voor te leggen aan het College Gelijke Behandeling. De homobelangenorganisatie COC Nederland besloot dat te doen. Sommige kamerleden zijn ongerust over het advies van de Raad van State. De PvdA meent dat een homoseksuele leerkracht nooit mag worden geweigerd. Op grond van de berichtgeving in het Nederlands Dagblad meldt homobelangenorganisatie COC het wel eens te zijn met het schrappen van de ‘enkele feit-constructie’ uit de AWGB. D66 komt met een initiatiefwetsvoorstel voor een algemene acceptatieplicht in het onderwijs, waarmee grondwetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs zou worden aangepast. D66’er Boris van der Ham vindt dat leerkrachten respect moeten tonen voor het gedachtegoed dat samenhangt met de religieuze grondslag van de school, maar dat die zich niet dusdanig ver mag bemoeien met het privéleven van werknemers. Alle partijen willen dat het advies van de RvS zo snel mogelijk openbaar wordt, omdat alleen dan een goed debat mogelijk is, dat niet slechts gestoeld is op speculaties in de media.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.