Waar loop je tegenaan bij de invulling en organisatie van de onderwijstijd? Heb je de behoefte om flexibel met onderwijstijden om te gaan? En welke mogelijkheden zijn er nu al? Welke vrijheid heeft een school in het verdelen van de onderwijstijd over de week? Wanneer mag er een onderwijsassistent voor de klas? En wanneer mag een school of een ouder van vakanties afwijken? Deze vragen staan centraal tijdens de conferentie Ruimte voor Regie op woensdagmiddag 13 november in Mammoni Eten en Drinken in Utrecht.
 
Met het programma Ruimte voor Regie wil het Ministerie van OCW de regie van scholen bij de invulling en organisatie van de onderwijstijd vergroten. Door in gesprek te gaan met partners uit het veld willen we inventariseren welke wensen en behoeften er bestaan en welke randvoorwaarden dan nodig zijn om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te bieden. Hierbij zijn de kaders van kwaliteit van onderwijs en gelijke kansen voor ieder kind altijd het uitgangspunt.
 
Tijdens de conferentie, bedoeld voor schoolleiders, bestuurders, leerkrachten,  leerplichtambtenaren en andere onderwijsprofessionals in het primair onderwijs, wordt verkend op welke manieren scholen op dit moment de onderwijstijd invullen en of de behoefte bestaat aan meer flexibiliteit in het huidige wettelijke kader. De conclusies uit de conferentie zijn de basis voor nieuw te vormen beleid en wet- en regelgeving.

Aanmelden:
Stuur een mail naar: PO_Ruimte_voor_Regie@minocw.nl

Links

Gerelateerd nieuws

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld