Leidinggeven aan opbrengstgericht werken in het primair onderwijs, op alle niveaus. Daarover spraken ruim 500 schoolleiders en -bestuurders elkaar half november in Nieuwegein tijdens de conferentie Opbrengstgericht leiderschap.

Tijdens de conferentie werd actief afstemming gezocht tussen bestuurs- en schoolniveau, want “aandacht voor opbrengsten geeft richting aan alle niveaus in de schoolorganisatie”, aldus PO-Raadvoorzitter Kete Kervezee tijdens de plenaire inleiding. AVS-voorzitter Ton Duif noemde het belang van distributive leadership: “Maak onderscheid tussen formeel en informeel leiderschap. Stap uit je rol als het gaat om de inhoud en wissel onderling kennis en ervaringen uit, als team, schoolleider en bestuur. Gedeeld leiderschap, gedeelde verantwoordelijkheid. Organisaties die dat goed doen hebben goede opbrengsten.” Professor Roel in ´t Veld schetste de spanning tussen prikkels van buitenaf (bestuur en toezicht) en motivatie van binnenuit (professionals). “Beide partijen moeten zich hier bewust van zijn en zorgvuldig omgaan met beide motivaties.” Schoolleider Bert Kraaijenbrink (Bosseschool) bezocht het hoorcollege van Guuske Ledoux over wat opbrengstgericht leiderschap nu eigenlijk is. “Het is goed er regelmatig over te horen. Je pikt er steeds weer dingen uit waar je op dat moment wat aan hebt. Bijvoorbeeld dat je je moet richten op verbeteren in plaats van verantwoorden.” Hij bezocht ook de workshop van De Klokbeker over een ontwikkelingsperspectief voor elk kind. “Ik heb de mooiste school van het land, maar zover zijn wij nog niet.” In de workshops vertelden met name scholen en besturen uit het project Opbrengstgericht leiderschap over hun ervaringen. Senior AVSadviseur Carine Hulscher-Slot, projectleider: “Een belangrijke doelstelling van het project is uitwisseling van kennis en ervaring binnen en tussen organisaties. De projectdeelnemers zijn trots op de tot nu toe behaalde resultaten.”

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws