De slotconferentie van het project Opbrengstgericht leiderschap (OGL) en de kick off van het project Sturen op onderwijskwaliteit vindt plaats op 31 oktober aan staande in het NBC te Nieuwegein. Guuske Ledoux van het Kohnstamm Instituut presenteert de resultaten van het project OGL. Tijdens hoorcolleges en workshops delen schoolbesturen en school leiders hun ervaringen met OGL en de gevolgen voor de onderwijskwaliteit en de cultuur in scholen. Met gelegenheid voor kritische reflectie over intern toezicht en opbrengstgericht besturen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws