Conferentie: ‘Policy Governance® in management’

 

Om besturen en raden van toezicht beter te laten functioneren, ontwikkelde dr. John Carver het Policy Governance model. De principes van Policy Governance zijn ook een inspiratiebron en goede repertoire-uitbreiding voor schoolleiders en bestuurders. Vijf organisaties (AVS, CPS, Maas Bestuursvraagstukken, Infinite Financieel en H.E. van Ravestein Consultancy) organiseren samen een speciale conferentie rond dit thema op 3 februari 2009.

Het Policy Governance model van Carver wordt steeds meer toegepast door besturen en toezichthouders in onderwijsorganisaties. Leidinggevenden in het primair en voortgezet onderwijs kunnen ook baat hebben bij de principes van dit model. Zij komen in hun beroepspraktijk vergelijkbare vraagstukken tegen op het gebied van aansturing en verantwoording. Zij kunnen en willen niet overal `bovenop zitten´ en zoeken naar manieren om hunverantwoordelijkheid te nemen, waarbij zij hun medewerkers niet belemmeren, maar juist prikkelen en uitdagen. Om die reden kan Policy Governance een welkome aanvulling zijn op hun repertoire. De conferentie biedt leidinggevenden en stafleden in het primair en voortgezet onderwijs mogelijkheden om de leidinggevende capaciteiten en de keuze van het managementinstrumentarium uit te breiden of te herijken. De conferentie wordt ingeleid door Eric Craymer, senior consultant `Partners in Policy Governance®´ (Michigan, USA) en hoofdbestuurslid van de International Policy Governance Association. Craymer werd door dr. John Carver persoonlijk opgeleid en geldt als een van dé experts op het gebied van Policy Governance. Tijdens de conferentie worden zeven interessante workshops aangeboden in drie sessies.

Doelgroep: colleges van bestuur, bovenschools management en schooldirecteuren in het primair onderwijs en colleges van bestuur, rectoren, locatiemanagement/ middenmanagement werkzaam in het voortgezet onderwijs en voor stafleden in beide sectoren

 

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.