Concurrentie basisscholen heeft klein positief effect op leerprestaties

Leerlingen op basisscholen die veel concurrentie ondervinden, hebben hogere Cito-scores dan leerlingen op basisscholen die met minder concurrentie te maken hebben. Het effect is klein, wat overeenkomt met studies die voor andere landen zijn uitgevoerd. Dit concluderen onderzoekers van het Centraal Planbureau (CPB).

De resultaten laten een klein significant positief effect zien van concurrentie op Cito-scores. Als een school vijf scholen meer in de nabije omgeving heeft dan een andere (bijvoorbeeld acht tegenover drie concurrerende scholen), dan levert dit gemiddeld ongeveer één punt meer op bij de Cito-score. Om dit in perspectief te zetten: de Cito-score kan variëren tussen 500 en 550, de landelijk gemiddelde score bedraagt 535 punten. De hypothese was dat (meer) concurrentie scholen stimuleert te streven naar betere prestaties van hun leerlingen. Een verklaring voor het beperkte effect van concurrentie kan zijn dat ouders weinig informatie over de schoolprestaties hebben of gebruiken. Meer transparantie van schoolprestaties zou concurrentie daarom kunnen bevorderen. Een andere verklaring is dat ouders zich weinig gelegen laten liggen aan Cito-scores en zich meer richten op andere kwaliteitsdimensies, zoals het gebouw, de sfeer en de klassengrootte. Daarnaast kan het zijn dat het niveau van concurrentie in Nederland al behoorlijk hoog is, zodat met meer concurrentie niet zoveel meer te winnen valt.

Basisscholen ervaren veel concurrentie, blijkt uit het onderzoek: in plaatsen met meer dan 20.000 inwoners – waar het onderzoek zich op richtte – heeft een school gemiddeld te maken met de concurrentie van zes à zeven andere scholen binnen een straal van anderhalve kilometer rond de school. Er is volgens de onderzoekers veel aan gelegen meer zicht te krijgen op de werking van concurrentie en over hoe ouders voor een bepaalde school kiezen. Ook kleine verbeteringen van de prestaties van leerlingen kunnen namelijk de kansen op succes in het latere leven sterk vergroten en meer concurrentie tussen scholen kan zelfs de economische groei bevorderen, aldus de onderzoekers.

Meer informatie: http://www.cpb.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.