Conceptvoorstellen Curriculum.nu openbaar: geef feedback

Wat moeten onze leerlingen kennen en kunnen? Daarover hebben 150 schoolleiders en leraren zich het afgelopen jaar gebogen. Op 7 mei hebben de ontwikkelteams hierop een antwoord gepubliceerd. De negen conceptvoorstellen vormen de basis voor de herziening van de kerndoelen voor het po, vo en so.
 
leerlingen met laptop
Foto: Hans Rogen

Schoolleiders, leraren en scholen werken voor het eerst zelf en gezamenlijk aan het landelijke curriculum. Tot en met zondag 11 augustus kunnen onderwijsprofessionals en andere belanghebbenden feedback geven op de negen conceptvoorstellen (voor de negen leergebieden) van de ontwikkelteams. De teams gebruiken de ontvangen feedback om de conceptvoorstellen af te maken.

De ontwikkelteams hebben een stevige basis van kennis en vaardigheden per leergebied uitgewerkt. Daarnaast hebben de teams vier verbindende thema’s binnen hun leergebied verwerkt die voor leerlingen met het oog op hun toekomst van belang zijn: duurzaamheid, globalisering, technologie en gezondheid. Deze thema’s raken aan verschillende leergebieden en leerlingen kunnen ze vanuit de invalshoek van verschillende vakken en leergebieden bekijken.

De kerndoelen voor het basis- en voortgezet onderwijs zijn twaalf jaar geleden voor het laatst aangepast in de wet. Een curriculumherziening is nodig om het onderwijs beter op het huidige tijdgewricht af te stemmen, schreef minister Arie Slob van Onderwijs onlangs in een brief aan de Tweede Kamer. Ook moet er meer duidelijkheid komen over ‘de maatschappelijke opdracht aan scholen’: wat moeten ze leerlingen bijbrengen aan burgerschapsvaardigheden? Dat ligt nog nergens vast.
 
Wat is nieuw op hoofdlijnen:

  • Kerncurriculum voor het eerst opgesteld door schoolleiders en leraren zelf;
  • Meer samenhang tussen de verschillende leergebieden;
  • Doorlopende leerlijn van primair naar voortgezet onderwijs;
  • De overladenheid van het onderwijsprogramma wordt teruggedrongen.

 
Dit najaar wordt een eindadvies aan minister Slob gestuurd.

Links