Met de invoering van lumpsumfinanciering krijgen de besturen een grotere vrijheid en verantwoordelijkheid bij de besteding van de budgetten. Scholen krijgen meer autonomie. Elk bestuur wordt daarom verplicht om afspraken te maken over de besluitvorming en die vast te leggen in een managementstatuut.

De gezamenlijke onderwijsorganisaties hebben het initiatief genomen om een “Code voor goed bestuur” te ontwikkelen. Een voorstel van deze code is in concept gereed en bevat een aantal principes van goed bestuur. De code is bedoeld om de discussie op gang te brengen tussen bestuur, management en (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. Daarbij kunt u de algemene principes vertalen naar afspraken die passen bij de kenmerken van de scholen en de bestuurlijke cultuur.

Bron
Werkgroep Code Goed Bestuur, 1 juli 2004

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws