‘Computer beïnvloedt sociale vaardigheden jeugd’

Ongeveer 40 procent van de leerkrachten in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs is van mening dat de sociale vaardigheden van de jeugd de laatste jaren zijn afgenomen, blijkt uit een verkennend onderzoek door EPN, platform voor de informatiesamenleving.

Eén op de vier wijst daarvoor de computer en het internetgebruik als boosdoener aan.Aanleiding voor het onderzoek waren geluiden uit het onderwijs dat kinderen minder dan voorheen emoties in gezichtsuitdrukkingen zouden herkennen en dat is voor een goede communicatie nadelig. In de steekproef (400 leerkrachten) geeft één op de vijf leerkrachten aan dat ze vinden dat kinderen inderdaad minder goed gezichtsuitdrukkingen herkennen. Overigens wijzen de respondenten ook op de verminderde sociale vaardigheden van ouders, cultuurverschillen en veranderende opvoedingspatronen.In de enquête is verder gevraagd naar de invloed van gewelddadige computerspelletjes op agressiviteit bij kinderen. Zeventig procent meent dat daar enigszins tot sterk sprake van is. Eén op de drie is van oordeel dat games, die met verschillende kinderen tegelijk worden gespeeld, de sociale vaardigheden juist bevorderen. Maar ongeveer de helft vindt dat niet. Op de vraag ‘Zitten er naar uw oordeel in uw klas leerlingen die u verslaafd zou willen noemen aan activiteiten als MSN en computergames?’, antwoordde ongeveer de helft met ‘ja’.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.