Met de invoering van de Wet op de Beroepen in het Onderwijs (BIO) zullen voor alle beroepen in het onderwijs bekwaamheidseisen worden opgesteld. De Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA) heeft dit gedaan voor schoolleiders. De eisen voor leerkrachten zijn inmiddels al vastgesteld en treden per 1 augustus 2006 in werking.

De NSA heeft de bekwaamheidseisen voor schoolleiders geformuleerd in acht domeinen. Ze zijn gebaseerd op de kerncompetenties voor onderwijskundig leiderschap uit de beroepsstandaard. Bij onderwijskundig leiderschap gaat het zowel om persoonlijke als om organisatie-effectiviteit. De eisen zijn nog niet vastgesteld, maar wel al neergelegd bij minister Van der Hoeven. Het ligt in de lijn der verwachting dat ze als volgt zullen gaan luiden:

Persoonlijke effectiviteit
o Competent in zelfsturing
o Intrapersoonlijk competent
o Competent in het aansturen van professionals
o Interpersoonlijk competent

Organisatie-effectiviteit
o Competent in het ontwikkelen, aansturen en begeleiden van het primaire proces
o Competent in organisatieontwikkeling
o Competent in organisatiebeleid en -beheer
o Competent in onderwijsondernemerschap

De competenties voor leerkrachten, opgesteld door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL), zijn al wel vastgesteld en treden per 1 augustus 2006 in werking. In vogelvlucht zien ze er als volgt uit:

o Interpersoonlijke competentie: leiding geven en zorgen voor een goede sfeer van omgaan met en samenwerking tussen
leerlingen.
o Pedagogische competentie: zorgen voor een veilige leeromgeving en bevorderen van persoonlijke, sociale en morele ontwikkeling; bevorderen van de ontwikkeling tot een zelfstandig en verantwoordelijk persoon.
o Vakinhoudelijke en didactische competentie: zorgen voor een krachtige leeromgeving en bevorderen van het leren.
o Organisatorische competentie: zorgen voor een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer en structuur in de leeromgeving.
o Competent in samenwerken in een team: zorgen dat het werk afgestemd is op dat van collega´s; bijdragen aan het goed
functioneren van de schoolorganisatie.
o Competent in samenwerken met de omgeving: in het belang van de leerlingen een relatie onderhouden met ouders, buurt, bedrijven en instellingen.
o Competent in reflectie en ontwikkeling: zorgen voor de eigen professionele ontwikkeling en de professionele kwaliteit van de beroepsuitoefening.

Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.lerarenweb.nl/(leerkrachten) en http://nsa.eu/ (schoolleiders).

Actueel
Kader Primair 7 – maart 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws