Minister Van Bijsterveldt geeft kleine basisscholen in demografische krimpgebieden meer tijd en financiële middelen om bij fusies een betere overgang te kunnen maken. De compensatieregeling wordt verlengd van twee naar vijf jaar. Hierdoor kunnen deze scholen hun organisatie beter aanpassen aan het dalende aantal leerlingen.

Bij een daling van het aantal leerlingen nemen de kosten per leerling toe. De kosten kunnen worden aangepast door personeelsreductie en door lagere huisvestingslasten. In een aantal gevallen biedt fusie van twee of meer kleine scholen tot één minder kleine school een oplossing. Toch blijkt het voor veel besturen op dit moment fi nancieel moeilijk om scholen te fuseren. Wanneer scholen worden samengevoegd, ontvangt het bestuur van de samengevoegde basisscholen in totaal minder bekostiging. Daarom heeft de minister de bijbehorende compensatieregeling verlengd naar vijf jaar. Volgens het nieuwe voorstel ontvangen de scholen in een dergelijk fusietraject het eerste jaar 100 procent extra bekostiging, het tweede jaar 80, het derde jaar 60, het vierde jaar 40 en het vijfde jaar 20 procent. Naast deze maatregel wordt een wetsvoorstel voorbereid dat het mogelijk maakt scholen vijf jaar in plaats van drie jaar onder de opheffingsnorm in stand te houden. De regelgeving voor samenvoeging van basisscholen wordt met ingang van 1 augustus 2012 doorgevoerd.

Lees meer in Kader Primair 5 (2011-2012)

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd