Compensatie zwangerschapsen bevallingsverlof in de zomervakantie

Vanaf 1 augustus 2006, de datum dat de nieuwe CAO-PO in werking treedt, geldt dat zwangerschaps- en bevallingsverlof dat samenvalt met de zomervakantie voor maximaal drie weken wordt gecompenseerd. Valt het verlof voor een kortere periode dan drie weken samen met de zomervakantie, dan geldt dat het maximum van het in de zomervakantie vallende verlof wordt gecompenseerd.

Voor de zomervakantie van 2006 geldt een overgangsregeling: alle zwangerschaps- en bevallingsverlof dat na 1 augustus 2006 samenvalt met de zomervakantie 2006 wordt gecompenseerd. Duurt de zomervakantie tot en met 3 september 2006 noord en valt een zwangerschaps- en bevallingsverlof vanaf 1 augustus 2006 hiermee samen, dan krijgt deze werknemer maximaal drie weken gecompenseerd. Duurt de zomervakantie tot en met 20 augustus 2006 midden, dan wordt maximaal drie weken gecompenseerd. Duurt de zomervakantie tot en met 13 augustus 2006 zuid, dan wordt maximaal twee weken gecompenseerd. Er wordt steeds gesproken over maximaal, omdat het niet altijd zo hoeft te Het BAPO-verlof is gehandhaafd voor werknemers van 52 tot 65 jaar, waarbij de afspraken uit de CAO PO/VO over het feitelijk werken van vijftig procent per week zijn verwerkt. Alle werknemers die op 1 augustus 2006 52 jaar of ouder zijn, behouden de huidige spaarzijn dat het verlof nog tot het eind van de zomervakantie zou duren.

Voorbeeld 1
Het zwangerschaps- en bevallingsverlof van een leerkracht duurt tot 21 augustus 2006. De school waar zij werkt valt onder regio midden, wat betekent dat de zomervakantie tot en met 20 augustus duurt. Het verlof valt dus voor exact drie weken na 1 augustus in de zomervakantie. De compensatie bedraagt dus drie weken.

Voorbeeld 2
Het zwangerschaps- en bevallingsverlof van een leerkracht duurt tot 17 augustus 2006. De school waar zij werkt valt onder regio zuid, wat betekent dat de zomervakantie tot en met 13 augustus variant van de BAPO. Voor werknemers die op 1 augustus 2006 jonger zijn dan 52 jaar geldt dat zij, wanneer ze eenmaal BAPO-gerechtigd zijn, het BAPO verlof van de eerste drie jaren 52 tot en met 54 jarige leeftijd van de werknemer kunnen sparen. duurt. Het verlof valt dus voor zelfs meer dan drie weken na 1 augustus, maar voor slechts twee in de zomervakantie. De compensatie bedraagt dus twee weken.

Voorbeeld 3
Het zwangerschaps- en bevallingsverlof van een leerkracht duurt tot 5 augustus 2006. Haar school valt onder regio noord, wat betekent dat de zomervakantie tot en met 4 september duurt. Zij krijgt vijf dagen gecompenseerd, omdat zij aansluitend aan het zwangerschaps- en bevallingsverlof gewoon verlof heeft gedurende de zomervakantie.

Actueel
Kader Primair 10 – juni 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.