Vanaf 1 augustus 2006, de datum dat de nieuwe CAO-PO in werking treedt, geldt dat zwangerschaps- en bevallingsverlof dat samenvalt met de zomervakantie voor maximaal drie weken wordt gecompenseerd.
Valt het verlof voor een kortere periode dan drie weken samen met de zomervakantie dan geldt uiteraard dat het maximum van het in de zomervakantie vallende verlof wordt gecompenseerd.

Voor de zomervakantie 2006 geldt een overgangsregeling:
Alle zwangerschaps- en bevallingsverlof dat na 1 augustus 2006 samenvalt met de zomervakantie 2006 wordt gecompenseerd.
Duurt de zomervakantie t/m 3 september 2006 (noord) en valt een zwangerschaps- en bevallingsverlof vanaf 1 augustus 2006 hiermee samen, dan krijgt deze werknemer maximaal drie weken gecompenseerd.

Duurt de zomervakantie t/m 20 augustus 2006 (midden), dan wordt maximaal drie weken gecompenseerd.

Duurt de zomervakantie t/m 13 augustus 2006 (zuid), dan wordt maximaal twee weken gecompenseerd.

Er wordt hier steeds gesproken over maximaal, omdat het niet altijd zo hoeft te zijn dat het verlof nog tot het eind van de zomervakantie zou duren.

Voorbeeld 1:
Het zwangerschaps- en bevallingsverlof van een lerares duurt tot 21 augustus 2006. De school waar zij werkt valt onder regio midden wat betekent dat de zomervakantie tot en met 20 augustus duurt. Het verlof valt dus voor exact drie weken na 1 augustus in de zomervakantie. De compensatie bedraagt dus drie weken.


Voorbeeld 2:
Het zwangerschaps- en bevallingsverlof van een lerares duurt tot 17 augustus 2006. De school waar zij werkt valt onder regio zuid wat betekent dat de zomervakantie tot en met 13 augustus duurt. Het verlof valt dus voor twee weken na 1 augustus in de zomervakantie. De compensatie bedraagt dus twee weken.

Voorbeeld 3:
Het zwangerschaps- en bevallingsverlof van een lerares duurt tot 5 augustus 2006. Haar school valt onder regio noord wat betekent dat de zomervakantie tot en met 4 september duurt. Zij krijgt vijf dagen gecompenseerd, omdat zij aansluitend aan het zwangerschaps- en bevallingsverlof gewoon verlof heeft gedurende de zomervakantie.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws