Commissie onderzoekt vermogensbeheer scholen

In overleg met minister Bos van Financiën heeft onderwijsminister Plasterk besloten een `Commissie vermogensbeheer onderwijsinstellingen´ in te stellen. De reden hiervoor is `de toenemende belangstelling voor het vermogen van onderwijsinstellingen en de wens tot meer inzicht in dit vermogen´.

De commissie zal een feitelijk onderzoek doen naar het vermogensbeheer in alle onderwijssectoren op basis van onder andere financiële gegevens. Daarnaast wordt nagegaan wat een optimale financieringsstructuur zou kunnen zijn voor onderwijsinstellingen, gegeven de financiële risico´s, de verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk en onderwijsinstelling en de bekostigingssystematiek en -omvang. Ook zullen eerder gestelde vragen vanuit de Tweede Kamer over beleggen en schatkistbankieren bij het onderzoek worden betrokken. Voorzitter van de commissie wordt prof. dr. Henk Don, bijzonder hoogleraar Econometrie en Economisch Beleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en ouddirecteur van het Centraal Planbureau (CPB).

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.