De Kamerleden van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap willen een breder en dieper inzicht krijgen in de voor- en nadelen van de lumpsumbekostigingssystematiek in met name het primair en voortgezet onderwijs. Daarom is er een oproep geplaatst via de website en sociale media van de Tweede Kamer.  Ook schoolleiders kunnen tot en met 29 oktober een reactie sturen.

Instellingen bepalen zelf hoe ze de lumpsum besteden. Dit geeft scholen bestedingsvrijheid. Tegelijkertijd wil de overheid wel sturing en verantwoording over de beleidsdoelen houden én wil de Tweede Kamer de minister kunnen controleren. Dit levert een spanningsveld op.

De commissie wil graag de mening van scholen horen over de huidige bekostigingssystematiek, de eventuele veranderingen die nodig zijn zodat scholen zich beter kunnen verantwoorden en wat de best passende bekostigingssystematiek is. Bij deze laatste vraag kunnen scholen denk aan een nieuwe bekostigingssystematiek of kunnen ze inspiratie putten uit de vijf gegeven alternatieven.

Schoolleiders kunnen hun reactie tot en met 29 oktober aanstaande e-mailen naar: lumpsum@tweedekamer.nl

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws