De Commissie Arbeidsvoorwaarden en Personeelsbeleid (A&P) van de AVS is op 24 januari 2014 bijeen geweest om te spreken over de ontwikkelingen en voortgang aangaande de nieuwe CAO PO 2014. De gesprekken tussen de sociale partners, de PO-Raad en de vakbonden – waaronder de AVS – verlopen in een goede, harmonieuze sfeer.

Eerst wordt bekeken waar de partijen zich in elkaars standpunten kunnen vinden. Daarna worden de onderhandelingspunten gedefinieerd. In de bijeenkomst van de Commissie A&P is gesproken over de voortgang met betrekking tot de volgende onderwerpen:
– 40-urige werkweek
– professionalisering
– werkgelegenheidsbeleid
– levensfasebewust personeelsbeleid

De commissie heeft over deze onderwerpen waardevolle feedback gegeven en positief geadviseerd. Om de onderhandelingen aan de cao-tafel niet te frustreren en uitlekken van informatie te voorkomen, worden de onderliggende documenten niet naar buiten gebracht. Zodra een definitief onderhandelaarsakkoord is bereikt, zal deze aan de leden van de betrokken partijen worden voorgelegd.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws