Combineer flexibiliteit en continuïteit

Payrolling bij inplannen tijdelijke medewerkers
Het flexibel inplannen van medewerkers komt in het onderwijs steeds meer voor. Om tijdelijk een piek op te vangen, een vaste kracht tijdens ziekte te vervangen of omdat het veilig is om nieuwe medewerkers eerst op proef te laten werken voordat ze een vast contract krijgen. Ook binnen het onderwijs krijgen functies steeds vaker het karakter van detacheringen of tijdelijke aanstellingen. Helaas kleven aan het aanbieden van een tijdelijk contract ook nadelen. Met payrolling worden die omzeild.

Verloning van tijdelijke medewerkers is administratief een tijdrovende zaak. Bovendien moet de werkgever ook bij tijdelijke krachten rekening houden met arbeidsrechtelijke en juridische aspecten.

Flexibel
Met payrolling kan een werkgever het personeelsbestand en de personeelskosten maximaal fl exibel houden, waardoor maximaal kan worden ingespeeld op onzekere groeiscenario´s of (onverwachte) veranderingen van werkdruk. Bovendien is het ook bij een personeelsstop nog mogelijk gebruik te maken van payrollers, omdat ze niet bij de werkgever op de loonlijst staan. Payrolling biedt een werkgever dus een combinatie van fl exibiliteit en continuïteit. Uiteraard geldt hierbij dat er geen sprake kan zijn van verdringing van zittend personeel.

Geen risico
De werkgever kent de sfeer en de cultuur van de (school)organisatie als geen ander en weet welke werknemer daar het best bij past. Daarom werft en selecteert de werkgever zelf het personeel. Ook het persoonlijke werkgeverschap, zoals de begeleiding en beoordeling van de medewerker, blijft de verantwoordelijkheid van de werkgever. De geselecteerde werknemer komt vervolgens in dienst van de payroll-organisatie en wordt voor de vooraf afgesproken periode gedetacheerd. Het hele administratieve proces, inclusief de arbeidsrechtelijke en juridische plichten waar de werkgever aan moet voldoen, ligt dan bij die payroll-organisatie. De werkgever loopt bovendien fi nancieel geen risico, omdat alleen de afgesproken uren in rekening worden gebracht.

Gelijke arbeidsvoorwaarden
Loyalis werkt exclusief voor overheid en onderwijs en kent de branche dus goed. Bovendien volgt Loyalis de cao van de Vereniging van Payroll Organisaties. Dat geeft de werkgever de gelegenheid om de tijdelijke werknemer dezelfde primaire arbeidsvoorwaarden te bieden als het vaste personeel. De tijdelijke kracht bouwt via Loyalis pensioen op bij ABP. Dat heeft voordelen als de werkgever na verloop van tijd de medewerker zelf in vaste dienst neemt, omdat het pensioen dan gewoon door kan lopen. Dat geldt ook als de medewerker direct voorafgaand aan de overeenkomt bij een werkgever uit het onderwijs of de overheid heeft gewerkt. De nieuwe medewerker is tevens gratis verzekerd tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid.

Payrolling
Payrolling is interessant als:
o Medewerkers tijdelijk aangesteld moeten worden in projecten;
o Medewerkers vervangen moeten worden, bijvoorbeeld bij zwangerschapsverlof, piekbelasting of langdurige ziekte;
o Medewerkers een arbeidsovereenkomst moeten krijgen voor een beperkt aantal uren voor een bepaalde periode;
o De organisatie de tijdelijke medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden wil geven als de vaste krachten.
Voordelen van payrolling via Loyalis:
o Zelf medewerkers werven en selecteren (Loyalis kan desgewenst hierbij ondersteunen);
o Geen financieel risico;
o Tijdelijke medewerkers kunnen dezelfde arbeidsvoorwaarden worden geboden als het vaste personeel;
o Optimale benutting van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid;
o Geen betalingspieken door bijvoorbeeld vakantiegeld of eindejaarsuitkeringen;
o Medewerker bouwt ABP pensioen op;
o Medewerker is zonder kosten verzekerd tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid.

Meer informatie
Tekst Caroline Korsten, Loyalis
Neem contact op met de adviesdesk van Loyalis, tel. 045-5796996

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.