Combinatie van bapo- en compensatieverlof (september 2008)

Is een combinatie van bapo- en compensatieverlof mogelijk?

Deze vraag is niet simpel met ja of nee te beantwoorden. De combinatie van bapo- en compensatieverlof (combinatieverlof ) is alleen mogelijk, als er in de organisatie geen verdringing van werkgelegenheid ontstaat en als de (G)MR instemming heeft gegeven aan het formatieplan met deze invulling. Als er sprake is van een aanvraag van combinatieverlof is het zaak jaarlijks opnieuw de mogelijkheden te onderzoeken, voordat toestemming wordt gegeven. De nieuwe maximale lessentaak van de werknemer met bapo zal vergeleken moeten worden met zijn of haar werkelijke lessentaak. Het eventuele teveel aan lesuren kan dan gecombineerd worden met het verlof.

Hanteert de school de flexibele schooltijdenregeling, dan zijn er wellicht minder mogelijkheden voor combinatieverlof. Immers, bij maximaal 940 uur dat de kinderen per jaar naar school gaan, blijft tien uur over voor compensatieverlof (bij een fulltimer zonder bapo).

Het advies van de AVS Helpdesk is om zo correct mogelijk de nieuwe maximale lessentaak te berekenen en deze te relateren aan de daadwerkelijke lessentaak van de werknemer. Het is vervolgens aan het bestuur en/of de directeur – natuurlijk wel na overleg met de werknemer – of een combinatie van bapo- en compensatieverlof wenselijk is.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.