Uit een monitor van de projectgroep Combifuncties Onderwijs blijkt dat scholen en besturen die deelnemen aan de `Impuls brede scholen, sport en cultuur´ de inzet van de combinatiefunctionaris gemiddeld waarderen met een 7,5. De meeste scholen geven aan dat combifunctionarissen veel bijdragen aan het activiteitenaanbod.

Combifunctionarissen blijken in goed overleg betrokken bij de school. De meesten coördineren en verzorgen activiteiten, voornamelijk tijdens en na schooltijd. Ze worden met name voor de volgende doelen ingezet: stimuleren van sport en bewegen en kunst en cultuur en het verrijken van het activiteitenaanbod. Combifunctionarissen worden het minste ingezet voor zorgsignalering. De bekendheid van combifunctionarissen onder scholen zonder functionaris neemt toe, voornamelijk op inhoudelijk terrein met een stijging van 26 procent, laat de monitor zien. Deze scholen hebben vooral behoefte aan praktische informatie en informatie over de fi nanciële en formatieve gevolgen van de inzet van een combifunctionaris. De twee belangrijkste weerstanden zitten in te weinig budget en beperkte mogelijkheden met betrekking tot de invulling van de functie. Scholen/besturen zonder combifunctionaris beoordelen deze met een 6,5.

In de huidige cao is benoeming van de combinatiefunctionarissen alleen geregeld in het kader van het convenant `Impuls brede scholen, sport en cultuur´. Gezien de voortgaande ontwikkelingen naar meer brede scholen en multifunctionele kindcentra stelt de PO-Raad voor om de positie van combinatiefunctionarissen structureel te verankeren in de CAO PO.

Meer informatie: http://www.combifunctiesonderwijs.nl/. Voor kosteloos advies en lokale ondersteuning is de projectgroep Combifuncties Onderwijs bereikbaar via info@combifunctiesonderwijs.nl of tel. 070- 3315205. Ook kunt u terecht bij Eelco Dam, AVS-adviseur en lid van de projectgroep Combifuncties Onderwijs, e.dam@avs.nl of tel. 030- 2361010.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws