Het aantal schoolbesturen in het primair onderwijs dat de Code Goed bestuur hanteert is in een jaar tijd toegenomen van 50 naar 73 procent. Dat blijkt uit de monitor ‘Goed bestuur in het primair onderwijs’ van de Hogeschool van Amsterdam en Radboud Universiteit Nijmegen.

Diverse schoolbesturen zijn van mening dat de Code “duidelijk en bruikbaar is en aangeeft wat de essentie is van Goed bestuur”. De Code Goed bestuur PO is in 2010 door de leden van de PO-Raad vastgesteld. Het jaar 2011 was turbulent wat betreft de ontwikkeling van bestuur en toezicht. De ‘Wet Goed Onderwijs, goed bestuur’ stelt een scheiding van schoolbestuur en intern toezicht verplicht. Bij het inrichten van het bestuur en toezicht conform deze wet hebben de schoolbesturen gebruik gemaakt van de Code Goed bestuur. Dit houdt in dat zij moeten zorgen voor een effi ciënte en effectieve inrichting van de organisatie, waarin ruimte is voor professionele ontwikkeling van leerkrachten en schoolleiders. Bijna alle scholen (93 procent) geven aan een vorm van intern toezicht op het schoolbestuur te hebben. Met name bij kleine schoolbesturen (eenpitters) is dit percentage het afgelopen jaar gestegen, van 53 naar 86 procent.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws