Vanwege het wegvallen van de eindtoets dit schooljaar willen jongeren van de Coalitie-Y een landelijke niveauverbetertoets voor de brugklassers van komend schooljaar. Dat staat in een advies aan het kabinet. Ook moeten examenkandidaten van volgend jaar vroegtijdig een extra herkansingsmogelijkheid krijgen voor hun centraal- en praktijkexamen.

Het advies om brugklassers in de gelegenheid te stellen een ‘objectieve niveauverbetertoets’ te maken, staat in het teken van kansengelijkheid. Deze toets maakt het voor brugklassers begin volgend schooljaar mogelijk om alsnog eenvoudig te kunnen doorstromen bij een onjuist advies.

Ook vindt Coality-Y dat de examenkandidaten van volgend jaar vroegtijdig een extra herkansing voor hun centraal- en praktijkexamen moeten krijgen toegekend, als erkenning voor hun lastige tijd in de voorexamenklas. Om eerlijke kansen te geven aan deze groep scholieren, zouden de vervolgopleidingen ook minder moeten kijken naar de cijfers die door scholieren behaald zijn in de voorexamenklas.

Er is veel in de wereld veranderd door de coronacrisis en daarom zouden scholieren ook invloed moeten hebben op het curriculum om de lesinhoud mee te veranderen, door bijvoorbeeld meer aandacht voor mentale weerbaarheid. Verder staat in het advies dat scholen de ruimte moeten krijgen om digitaal afstandsonderwijs als ‘mooie toevoeging’ te benutten. Wel is dan van belang dat iedere scholier toegang heeft tot digitale middelen. De denktank adviseert om de Wet Gratis Schoolboeken te innoveren, zodat ook leerlingen uit lagere sociale milieus verzekerd zijn en blijven van toegankelijk onderwijs.

Coalitie-Y is een samenwerkingsverband van onder andere het Landelijk Aktie Komitee Scholiweren (LAKS) en de jongerenafdelingen van de vakbonden FNV en CNV.

Links

Gerelateerd nieuws