De Coalitie, bestaande uit 20 landelijke partijen, start met een aanpak voor het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en zorg in de regio. Met dit programma voert de Coalitie de uitvoering uit van het onlangs verschenen rapport ‘Met andere ogen’ van René Peeters. Regio’s en gemeenten die zich met hun partners de komende jaren willen inzetten voor het versnellen en bestendigen van deze aansluiting kunnen zich binnenkort als inspiratieregio opgeven. Eind juni volgt meer informatie over hoe deze regio’s kunnen meedoen.

Inspiratieregio’s worden intensief gevolgd in hun vorderingen om zorg en onderwijs beter te laten aansluiten en worden daarbij gevoed met kennis van buiten. De Coalitie ondersteunt daarbij door het verdiepen en helpen oplossen van vraagstukken en door het landelijk verspreiden van ervaringen en inspiratie vanuit de regio’s. Zo wordt geleidelijk uitgebreid naar uiteindelijk alle regio’s, die ook van deze inzichten kunnen profiteren.

Het programma sluit aan bij het rapport ‘Met andere ogen’ van René Peeters, waarin zeven adviezen voor de Coalitie Onderwijs-Zorg-Jeugd staan voor het bestendigen en versnellen van de aansluiting tussen onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en zorg. Hoewel deze samenwerking op veel plaatsen langzamerhand vorm krijgt, stuiten ouders, kinderen, professionals en bestuurders op allerlei barrières om voor kinderen dat te doen wat nodig is. Dit uit zich onder andere in de thuiszittersproblematiek.

Bij de implementatiestrategie staan twee speerpunten centraal:

  • Interprofessionele samenwerking op en rondom scholen
  • Het maken van brede lokale afspraken over jeugd onder regie van de gemeente.

 
René Peeters (bestuurlijk aanjager) en Marijke Andeweg (programmamanager) vormen samen de  programmaleiding. Het programma wordt in nauwe afstemming uitgevoerd met verwante programma’s en initiatieven zoals het ondersteuningsteam zorg voor jeugd en het steunpunt passend onderwijs.

De activiteiten van de coalitie Onderwijs-Zorg-Jeugd worden mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Links

Downloads

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders