UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, roept op om zo snel mogelijk grootschalig CO2-metingen te laten uitvoeren op scholen om de kwaliteit van het binnenmilieu te verbeteren. Dit stelt de installateursvereniging naar aanleiding van berichtgeving op BNR Nieuwsradio over slecht functionerende ventilatiesystemen. Ook wil de brancheorganisatie dat de prestaties van ventilatiesystemen bij oplevering van nieuwbouw verplicht worden getest.

Volgens UNETO-VNI is het hard nodig om via prestatiemetingen van de CO2-concentraties en de hoeveelheid ventilatielucht in klaslokalen inzicht te verschaffen in de ventilatiekwaliteit. Alleen op basis van regelmatige metingen kunnen installaties namelijk goed worden afgesteld en naar behoren blijven functioneren. Uit recente berichtgeving blijkt echter dat het overgrote deel van de scholen niet beschikt over CO2-meters en dat deze meters ook nauwelijks worden aangevraagd.

Verouderd
UNETO-VNI wijst erop dat het overgrote deel van de ventilatiesystemen in Nederlandse scholen verouderd is en dringend toe is aan vervanging of aanpassing. Deskundige Klimaattechniek Fred Vos: “Momenteel zijn wij betrokken bij een project van de GGD gericht op het verbeteren van de kwaliteit van ventilatiesystemen. Naar verwachting worden daarbij de komende tijd circa vijfhonderd basisscholen bezocht.” Doelstelling van het project is om scholen bewust te maken van de noodzaak om aandacht te besteden aan een goede ventilatie. Vos: “Veel van de geconstateerde problemen hebben te maken met verouderde installaties, verkeerde instellingen, verkeerd gebruik, gebrek aan onderhoud of zijn te wijten aan ventilatiesystemen die zijn ontworpen voor klaslokalen met veel minder leerlingen dan ze nu huisvesten.” AVS-voorzitter Petra van Haren: “In de praktijk is het onderhouden van de installaties, zoals het tijdig reinigen of vernieuwen van filters, een aandachtspunt. Het is namelijk een dure aangelegenheid, die vaak niet wordt voorzien.”

[sub]Geluidsniveau
Ook is er kritiek op het geluidsniveau van sommige installaties. Vos: “Sinds 2012 mag een ventilatiesysteem maximaal 35 decibel aan geluid voortbrengen. Installaties die voor die tijd zijn opgeleverd, maken mogelijk meer geluid en worden om die reden soms uitgeschakeld. Bij dergelijke installaties is investering in extra geluiddempende voorzieningen wenselijk.” Om de kwaliteit van nieuwe installaties te waarborgen, is er inmiddels een ontwerprichtlijn voor ventilatie van scholen uitgewerkt. Een instrument voor kwaliteitsborging voor het ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen in scholen is in ontwikkeling.

Nieuwbouw
Ook bij de nieuwbouw van scholen laten veel ventilatiesystemen te wensen over. Volgens Vos heeft dat onder andere te maken met de beperkte budgetten. “Op het ontwerp en de uitvoering van de ventilatiesystemen wordt beknibbeld. Terwijl die juist de leefbaarheid van een schoolgebouw bepalen.”
TNO heeft geconstateerd dat in 80 procent van de klaslokalen de CO2-concentratie te hoog is. De norm van 1.200 ppm is voor nieuw te bouwen scholen aangescherpt naar 1.000 ppm (Bouwbesluit 2012), wat al langer de norm is voor kantoorgebouwen. GGD en Arbodiensten gaan inmiddels echter al uit van 800 ppm als gezondheidskundige toetswaarde.

Een slecht binnenmilieu kan leiden tot hoofdpijn, vermoeidheid, slijmvliesirritaties, overdracht van infectieziekten en astma-aanvallen. Vos roept op nog voor de winter in actie te komen. Vooral bij strenge vorst als de ramen in veel klaslokalen worden gesloten, stijgt het CO2-gehalte flink. 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws