CO2-meters vanuit de lumpsum vergoed

Elk klaslokaal in het primair en voortgezet onderwijs krijgt een CO2-meter. Scholen ontvangen het geld voor de CO2-meters in de lumpsumbekostiging. Minister Wiersma van Onderwijs heeft met de PO-Raad, de VO-raad en de VNG afspraken gemaakt over extra hulp bij ventilatie.

Betere ventilatie in de klassen is snel nodig. Frisse lucht en ventilatie zijn goed voor de gezondheid: leerlingen leren beter en leraren kunnen hun werk beter doen. Daarom moeten scholen voortdurend kunnen meten of de ventilatie in orde is. In nog niet alle klaslokalen hangt een CO2-meter om de luchtkwaliteit te volgen. Met een CO2-meter is goed te zien of het nodig is extra te ventileren. Het ministerie van OCW stelt via de lumpsumbekostiging geld beschikbaar voor de aanschaf van CO2-meters. Scholen die deze meters eerder hebben gekocht, krijgen de aanschaf op deze manier alsnog vergoed. De ophoging van de prijzen beoogt kostendekkend te zijn voor de aanschaf van CO2-meters van 150 euro per stuk (inclusief btw) voor ieder gebruikt schoollokaal.

Primair onderwijs

Voor scholen in het primair onderwijs worden de middelen voor CO2-meters in één keer uitbetaald via de lumpsum, door ze te verwerken in de definitieve prijzen voor schooljaar 2021-2022. Deze prijzen zijn uiterlijk in juli 2022 bekend en worden uiterlijk uitbetaald in september 2022. 

Voortgezet onderwijs

Ook voor scholen in het voortgezet onderwijs worden de middelen voor CO2-meters uitbetaald via de lumpsum, door ze te verwerken in de definitieve prijzen van kalenderjaar 2022. Deze prijzen zijn uiterlijk in de zomer van 2022 bekend en worden uitbetaald vanaf oktober 2022. 

Ruimte-OK en de sectorraden helpen schoolbesturen met informatie over wat voor CO2-meters er zijn en hoe en waar scholen deze CO2-meters kunnen kopen. Hiervoor is de Handreiking Optimaal Ventileren in de klas met de CO2-meter opgesteld. Ook vind je hier instructiekaarten waarin staat hoe je een CO2-meter goed gebruikt in de klas.

Ruimte-OK heeft een hulplijn met het nummer 0800-0224402 en een website waar je vragen over ventilatie kunt stellen en problemen met ventilatie kunt melden. Ruimte-OK zorgt ervoor dat scholen bij een hulpvraag zo snel mogelijk een expert van het hulpteam op bezoek krijgen.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden

Links