De Onderwijsbond CNV en de PCSO Protestants Christelijke Schoolleiders Organisatie starten met ingang van 1 januari 2007 een organisatie voor schoolleiders, directeuren en adjunct-directeuren onder de naam CNV Schoolleiders.

De samengaande organisaties profileren zich op basis van hun christelijke grondslag. De AVS betreurt het dat een organisatie die specifiek opkomt voor de belangen voor schoolleiders, zoals de PCSO, verdwijnt. De belangen van schooldirecteuren zijn in de ogen van de AVS niet gediend met een vorm van belangenbehartiging die uitsluitend vanuit het brede werknemersbelang inhoud krijgt.

Actueel
Kader Primair 4 – december 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws