CNV: ‘Onderwijsassistent misbruikt als goedkope leerkracht’

De meeste onderwijsassistenten doen veel meer dan in hun functieomschrijving staat en worden ernstig onderbetaald. Dat meldt CNV Onderwijs naar aanleiding van eigen onderzoek onder 450 klassen- en onderwijsassistenten.

Een meerderheid van de respondenten (88 procent) doet naar eigen zeggen werkzaamheden die bij een hoger ingeschaalde functie horen. Het gaat bijvoorbeeld om zelfstandig lesgeven bij vervanging van een zieke leerkracht (75 procent), leerlingen begeleiden op basis van instructie en handelingsplannen (85 procent), werk van leerlingen nakijken (77 procent), de voortgang van leerlingen volgen en bespreken met de leerkracht (74 procent), assisteren en participeren bij oudergesprekken (51 procent). Als ze dat aankaarten bij hun directie of bestuur, krijgen ze bijvoorbeeld te horen het niet past in het functiebouwwerk. Volgens CNV-voorzitter Michiel Rog maakt een school het functiebouwwerk zelf, samen met de MR, dus dat kan in zijn ogen geen argument zijn.

Een tiental respondenten geeft aan wél in een hogere functie en schaal geplaatst te zijn, nadat ze het aangekaart hadden, vaak in die van leraarondersteuner (schaal 7, maximaal EUR 2.560), en daar heel tevreden mee te zijn. Het uitvoeren van de volgende werkzaamheden wijst op het uitoefenen van de functie van leraarondersteuner:

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.