CNV Onderwijs kampt met ledendaling

Een gestage terugloop in leden en nieuwe behoeften van de maatschappij hebben ertoe geleid dat de vakbond CNV Onderwijs in de toekomst een andere structuur krijgt. Hoe de nieuwe bond eruit gaat zien, zullen de leden voor een deel bepalen.

“Het kost steeds meer moeite om kaderleden te vinden die de besturen van de rayons en afdelingen van CNV Onderwijs willen bevolken”, aldus Marleen Barth, voorzitter van CNV Onderwijs in een persbericht. “Het kader vergrijst en mensen die hun werk voor de klas willen combineren met activiteiten voor ons zijn steeds moeilijker te vinden. Bovendien bleek uit een eerder onderzoek dat de communicatie tussen kaderleden en gewone leden vaak moeizaam verloopt, en dat kan natuurlijk niet.” CNV Onderwijs doet daarom momenteel – aan de hand van vier toekomstscenario´s – onderzoek onder zowel leden als niet-leden met als centrale vraag wat men nu eigenlijk verwacht van een vakbond. Op de Algemene Vergadering (AV) van mei 2008 komt CNV Onderwijs met een voorstel voor een nieuwe verenigingsstructuur. Als dat voorstel wordt goedgekeurd, stelt de vakbond op de volgende AV de statuten vast. De nieuwe verenigingsstructuur van CNV Onderwijs gaat dan in op 1 januari 2009.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.