Cito-toets in 2010 verleden tijd

“Als de Cito-toets voortaan pas in juni afgenomen gaat worden, zoals de PO-Raad voorstelt, betekent dat het einde van de Cito-toets. In ieder geval zoals die nu wordt gebruikt”, aldus Ton Duif, voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). “En daar ben ik niet rouwig om, want de toets wordt te vaak gebruikt voor het meten van de kwaliteit van een school, terwijl die daar helemaal niet geschikt voor is. En om een goed schoolkeuzeadvies te geven is de toets ook niet nodig, dat kunnen de scholen heel goed zonder Cito-toets.”

De PO-Raad adviseert staatssecretaris Dijksma van Onderwijs de Cito-toets te verschuiven naar het einde van het schooljaar. Momenteel dient de Cito-toets, in ieder geval officieel, ter ondersteuning van het schoolkeuzeadvies dat de basisschool haar leerlingen geeft over welk vervolgonderwijs het best passend zou zijn. Dit advies is gebaseerd op gegevens die tijdens de gehele schoolperiode over een leerling verzameld zijn. De Cito-score is daar een van de gegevens van. Ton Duif, AVS: “Als de Cito-toets pas in juni wordt afgenomen, is dat veel te laat om nog mee te kunnen nemen in het schoolkeuzeadvies. Leerlingen moeten al ruim voor die tijd aangemeld zijn op de VO-school.”

Een eindtoets, want dat is de Cito-toets feitelijk, is prima als onderdeel van het advies. “Maar”, stelt Ton Duif van de AVS: “veel te vaak gebruiken VO-scholen de score van de toets als belangrijkste of zelfs enige toelatingscriterium. Daar is de toets niet voor bedoeld, dat doet de leerlingen geen recht en het gaat voorbij aan de professionaliteit van de basisschool en haar leerkrachten.” In alle jaren dat een leerling op de basisschool zit worden namelijk gegevens verzameld: observaties, toetsgegevens, inzicht in de persoonlijke situatie, et cetera. De leerkracht van groep 8 kan daardoor een veel beter afgewogen advies geven dan puur op basis van de in een paar dagen afgenomen toets. In sommige gevallen zal voor een gedegen schoolkeuzeadvies een second opinion wenselijk zijn. Met dit doel kan een kind natuurlijk altijd separaat getest worden.

Nog een reden waarom de AVS het afschaffen van de toets niet erg vindt is, dat de Inspectie de toets ten onrechte gebruikt om de kwaliteit van een school te meten. Maar ook hiervoor is de toets niet geschikt. Zo zal in een wijk waar het gemiddeld inkomen van de inwoners bovenmodaal is zelfs een slecht presterende school een hogere gemiddelde score behalen dan een goede school in een achterstandswijk.

Ton Duif, AVS: “Dat de Cito-toets meer gewicht toegekend krijgt dan zij eigenlijk toekomt blijkt ook al uit het advies van de PO-Raad. De Raad adviseert de staatssecretaris de Cito-toets naar het einde van het jaar te verschuiven. De staatssecretaris gaat hier helemaal niet over, aangezien noch de toets, noch de periode waarin getoetst wordt, wettelijk is vastgelegd.”

Nu de toets en het bijbehorende toetscircus toch afgeschaft zal worden, geeft de AVS de scholen ter overweging op zo kort mogelijke termijn met het afnemen van de toets te stoppen. Zo mogelijk al in 2009.

Links
Citotoets ingrijpend veranderd (NOS Journaal 13/12/2008)
Dijksma over de Citotoets (Video NOS)
PO-Raad: citotoets naar mei/juni (PO-Raad)
Opstellers Cito: uitstel maakt toets nutteloos (Elsevier)

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.