De Citogroep brengt nog dit voorjaar toetsen Engels en Techniek voor het basisonderwijs uit, die onafhankelijk zijn van de gebruikte lesmethode. De nieuwe toetsen moeten beter aansluiten op het voorgezet onderwijs en meer informatie leveren over technische vaardigheden van de leerlingen.

Het uitbrengen van de toets Me2! Engels voor groep 7 is de eerste stap naar een landelijke standaard voor de beheersing van Engels in het basisonderwijs. Het vak heeft al een vaste plaats in het basisonderwijs, maar dit is de eerste toets die losstaat van de verschillende lesmethodes. Er wordt getoetst op lees- en luistervaardigheid en op woordenschat. De inhoud van de toets sluit aan bij het onderwijs Engels in het voortgezet onderwijs. Bij het opstellen van de toets is ook rekening gehouden met de Europese normen voor moderne talen. In tegenstelling tot Engels is Techniek een relatief nieuw vak in het basisonderwijs. In het kader van het programma Verbreding Techniek Basisonderwijs (VTB) wordt aan dit vak steeds meer aandacht besteed. De nieuwe toets die Cito voor het vak heeft ontwikkeld, maakt uitgebreid gebruik van de computer, maar er zijn ook praktijkopdrachten in opgenomen. De bedoeling van de toets is dat leerkrachten waardevolle informatie krijgen over de technische vaardigheden van de leerlingen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd