De ChristenUnie is een campagne gestart om de sluiting van kleine scholen te voorkomen. Fractievoorzitter Slob: “Als scholen verdwijnen uit dorpen, verdwijnen ook de jonge gezinnen. Dat zou dramatisch zijn. De leefbaarheid van veel gebieden staat op het spel.”

Slob reageert hiermee op het advies van de Onderwijsraad om de opheffingsnorm van scholen te verhogen van minimaal 23 leerlingen naar minimaal 100 leerlingen. Volgens de fractievoorzitter zou doorvoering van dit advies ‘een regelrechte kaalslag’ veroorzaken in verschillende delen van het land. De ChristenUnie gaat experts en belanghebbenden uitnodigen in de Tweede Kamer om over de gevolgen te spreken. Ook in de provincies zullen hoorzittingen worden gehouden. Daarnaast roept de partij gemeenteraden op om zich uit te spreken tegen de plannen.

Ook de andere christelijke partijen hebben zo hun twijfels. Zo vindt CDA-kamerlid Michel Rog het advies van de Onderwijsraad getuigen van ‘eendimensionaal Randstaddenken’. Volgens Rog kan de Onderwijsraad beter nadenken over manieren om de onderwijskwaliteit op kleine scholen te verbeteren, dan Nederland op te delen in drukke delen met goede voorzieningen en desolate gebieden. Ook SGP-gedeputeerde George van Heukelom in Zeeland Van Heukelom noemde in Trouw het advies een ‘typische Randstadgedachte’.

PvdA
In navolging van de christelijke partijen laat ook de PvdA, in de persoon van partijvoorzitter Hans Spekman, zich kritisch uit over het advies van de Onderwijsraad. Een kleine school in een kleine gemeenschap is van onschatbare waarde, schrijft Spekman op zijn Facebookpagina. Hij noemt de kostenvergelijking die de Onderwijsraad maakt tussen een school met 23 leerlingen en een klas met 25 leerlingen (resp. 247.000 euro om 92.000 euro) ‘eenzijdig’ en het schetst volgens hem een ‘gemanipuleerd beeld van de werkelijkheid’. Spekman breekt een lans voor de kleine school. “De Onderwijsraad, de overheid en schoolbesturen moeten inzien dat sluiting van kleine scholen niet de beste optie is. Zij moeten creativiteit aanboren om kleine scholen te koesteren als een broedplaats voor onderwijskwaliteit en gemeenschapszin.”

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Reden voor alertheid, maar scholen kunnen open zonder nieuwe maatregelen

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen