De Christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP geven geen steun aan het wetsvoorstel rond samenwerkingsscholen van staatssecretaris Dekker, omdat zij vinden dat de samenwerkingsschool een uitzondering moet blijven. Te veel samenwerkingen tussen openbaar en bijzonder onderwijs leidt volgens hen tot uitholling van het bestaande duale stelsel. Dat bleek onlangs uit een plenair debat in de Tweede Kamer.

De Christelijke partijen zien zich in hun standpunt gesteund door het negatieve advies van het Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht (NCOR), het advies van de Onderwijsraad en de kritiek van de Raad van State (zie downloads). De Onderwijsraad adviseerde staatssecretaris Dekker om het wetsvoorstel over samenwerkingsscholen te heroverwegen en op onderdelen aan te passen. De Raad van State adviseerde ook om het wetsvoorstel niet in zijn huidige vorm aan de Tweede Kamer te sturen. Als de samenwerkingsschool een reguliere variant wordt, is dit niet in overeenstemming met de Grondwet, die uitgaat van een duaal onderwijsbestel.

Het voorstel van het oprichten van een identiteitscommissie vinden CDA en ChristenUnie niet voldoende: dit doet onvoldoende recht aan de identiteit van het bijzonder onderwijs binnen de samenwerkingsschool. De SGP vindt dat het instellen van een identiteitscommissie een inbreuk is op de autonomie van het schoolbestuur. De Christelijke fracties vinden ook dat een samenwerkingsschool niet onder een openbaar bestuur mag vallen, omdat het dan mogelijk is dat de overheid invloed heeft op de identiteit van het bijzonder onderwijs.

De partijen die Dekker wel steunen vinden dat de voorgestelde acceptatieplicht juist belangrijk is, zodat geen enkele leerling meer geweigerd kan worden op basis van de grondslag van de school, zoals het bijzonder onderwijs dat nu nog wel kan doen. Het vormen van samenwerkingsscholen zou geen uitzondering moeten zijn. Met name in krimpregio’s is het vaak niet meer mogelijk openbare én christelijke scholen open te houden.

Op dit moment zijn samenwerkingsscholen ook al wettelijk mogelijk wanneer scholen met opheffing worden bedreigd. Maar door strikte voorwaarden zijn ze er nauwelijks.

De behandeling van dit wetsvoorstel wordt op een ander moment voortgezet.
 
Inhoud wetsvoorstel
Het wetsvoorstel wil het starten van een samenwerkingsschool – een fusieschool waarin zowel openbaar als bijzonder onderwijs wordt aangeboden – gemakkelijker maken. Daarmee komt het tegemoet aan de maatschappelijke behoefte aan samenwerkingsscholen in krimpgebieden. Scholen die vanwege krimp samen verder willen gaan, hoeven niet langer te wachten tot ze worden opgeheven. Ook wordt de fusietoets bij de vorming van een samenwerkingsschool of een samenwerkingsbestuur afgeschaft. Het openbare karakter en de bijzondere identiteit van de samenwerkingsschool zal worden gewaarborgd door een identiteitscommissie op schoolniveau. Ten slotte regelt het wetsvoorstel dat een samenwerkingsschool in stand kan worden gehouden door een stichting voor openbaar onderwijs.

Links

Gerelateerd nieuws