Alle zeven christelijke scholen in Midden-Drenthe ontvingen onlangs het predicaat Kwadraatschool. Deze basisscholen geven extra aandacht aan kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn.

Sinds 2011 kent de provincie Drenthe de Stichting Kwadraat: een stichting die zich inzet om het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen te verbeteren. Op de scholen in Drenthe en het noordelijk deel van Overijssel die het predicaat Kwadraatschool mogen uitdragen, is minimaal één leerkracht aangesteld om meer- en hoogbegaafdheid bij leerlingen te herkennen. Ook is er extra lesstof voor de leerlingen aanwezig en hebben sommige scholen een plusklas of een aparte afdeling voor hoogbegaafde leerlingen.
De zeven christelijke basisscholen, waaronder de Beatrixschool in Beilen, werken samen bij het aanbieden van extra lesmateriaal en het uitwisselen van ervaringen. Veel scholen van het bestuur COG Drenthe werken al langer met een plusklas. Voor de scholen in Beilen is er een samenwerkingstraject met het voortgezet onderwijs (CSG Beilen). Daardoor is er sprake van een doorgaande lijn als deze leerlingen zich aanmelden op de middelbare school.

Meer informatie: www.kwadraatonderwijs.nl
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws