Het tegengaan van wapenbezit op scholen maakt deel uit van het bredere thema sociale veiligheid in en rondom de school. Een van de manieren om hier aandacht aan te besteden is het uitvoeren van een gezamenlijke preventieve wapencontrole. Scholen die zich onveilig voelen, door met name de recente aanslagen in Parijs, kunnen deze checklist downloaden.

De checklist is bedoeld als een preventief instrument en biedt een handreiking voor het invoeren van preventieve controles op wapenbezit, op basis van afspraken tussen scholen en lokale overheidsinstanties. In de checklist worden drie fases onderscheiden die nodig zijn om het uitvoeren van preventieve controles op wapenbezit op scholen te vergemakkelijken.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd

  • Slob vindt dat vo-scholen meer fysieke lessen moeten geven