Om scholen te stimuleren nu al aan de slag te gaan met het (laten) regelen van buitenschoolse opvang, is er een eenmalige subsidie beschikbaar. Deze regeling betreft een vast bedrag van t 6000 per school en een bedrag van 5,36 euro per leerling. Scholen ontvingen 36 procent van dit bedrag in augustus van dit schooljaar en krijgen de overige 64 procent in januari 2007. Met het beschikbare geld – tot stand gekomen door een succesvolle en intensieve lobby van de AVS – kunnen scholen ongeveer vijf uur per week, een jaar lang, coördinatiewerkzaamheden bekostigen om bso te realiseren. Werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het peilen van de wensen van ouders, het overleggen met ouders, MR en kinderopvangorganisaties en het formuleren van een model om bso te organiseren. Vlak voor de zomervakantie heeft minister Van der Hoeven al een bedrag van 50 miljoen euro beschikbaar gesteld aan het onderwijs, om de eerste voorbereidingen voor bso te kunnen treffen. Per 1 januari 2007 krijgen alle scholen een inspanningsverplichting. Vanaf augustus 2007 zijn scholen verplicht bso te regelen wanneer ouders hierom vragen. De AVS werkt op dit moment aan een programma waarmee schoolleiders ondersteund kunnen worden bij de uitwerking van de nieuwe taak die de wet hen oplegt. Daarnaast biedt de AVS een aantal cursussen die helpen om beleid rondom dit thema op te zetten. Voor meer informatie kunt u het scholenportaal raadplegenOp: Regeling incidentele middelen bso voor basisscholen staan de integrale cfi-regeling (9 augustus 2006) en de berichtgeving in de Staatscourant (18 augustus 2006) vermeld.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws