De minister verstrekt aan het bevoegd gezag van basisscholen een eenmalige bijzondere bekostiging voor personeelskosten ten behoeve van de voorbereiding op de nieuwe taak van basisscholen per 1 augustus 2007 om buitenschoolse opvang te regelen voor kinderen van ouders die hier om verzoeken.

Bron
CFI

Download
 Regeling toekenning incidentele middelen voor buitenschoolse opvang (bso) voor basisscholen (CFI)

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws