Scholen en hun besturen kunnen bij Cfi in toenemende mate online hun financiële beschikkingen raadplegen en hun eigen gegevens muteren. Ook kan  gebruik gemaakt worden van de gegevensbank van Cfi. Deze gegevens zijn sinds kort openbaar.

Cfi wil zich steeds meer ontwikkelen van een bekostigingsorganisatie naar een servicegerichte uitvoeringsorganisatie voor het onderwijs. Scholen kunnen er naast bekostiging ook achterliggende (digitale) informatie over die bekostiging krijgen. Scholen en hun besturen krijgen in de loop van 2007 de mogelijkheid vanuit de bekostigingsbeschikking meteen door te klikken naar de bijbehorende regelgeving, zodat zij veel eenvoudiger kunnen controleren of Cfi het juiste bedrag heeft uitbetaald. Dankzij de betere ontsluiting van informatie voor instellingen, kunnen scholen en hun besturen in de nabije toekomst hun administratie efficiënter inrichten. Zaken die de scholen nu nog zelf uit moeten zoeken, worden digitaal aangeleverd door Cfi. Daarmee wordt de administratie voor scholen gemakkelijker en wellicht ook goedkoper. Verder kan voortaan iedereen via cfi naar leerlingtellingen, uitstroomgegevens, personeelsgegevens en financiële cijfers kijken. Niet alleen van de eigen school, maar ook van alle andere scholen. Zo kan elke school vergeleken worden. Ouders en leerlingen kunnen de openbare informatie bijvoorbeeld gebruiken bij de keuze voor een school.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws