Cfi en IB-Groep samen verder als DUO

Fusie
Per 1 januari 2010 gaan de IB-Groep en Cfi samen op in de nieuwe uitvoeringsorganisatie voor het onderwijs DUO. DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. Dit staat in een toelichting op het wetsvoorstel dat het pad moet effenen voor de fusie.

Doelen zijn onder meer om meer zicht te krijgen op het effect in de klas van wetten en regels en minder administratieve lasten voor onderwijsinstellingen. Door een gedeeltelijke overlapping van taken kan het voorkomen dat scholen nu nog zowel van de ene organisatie als van de andere gelijkluidende verzoeken om informatie krijgen. Deze administratieve last is het onderwijs al jaren een doorn in het oog. Een fusie moet tot meer doelmatigheid en effectiviteit in de informatieverwerking leiden. DUO zorgt vanaf 1 januari 2010 voor de bekostiging van onderwijsinstellingen en het verstrekken van tegemoetkoming schoolkosten en studiefinanciering aan scholieren en studenten. DUO int lesgelden en studieschulden, erkent diploma´s en organiseert school-, staatsen inburgeringsexamens. Daarnaast verzorgt DUO het proces van aanmelding, selectie en plaatsing in het hoger onderwijs. De dienst fungeert ook als Nationaal Europass Centrum Nederland. DUO beheert diverse onderwijsgerelateerde basisregistraties en verrijkt onderwijsgegevens tot informatieproducten. DUO doet dit in opdracht van het ministerie van OCW.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.