CEO’s en schooldirecteuren benoemen urgentie bij minister Slob, actieplan pakt sluipend schoolleiderstekort aan en cross-mentoring initiatief naar 1.000 koppels

Het vak van schooldirecteur moet hogere prioriteit krijgen. Meer investeren in professionalisering en in ondersteuning en (financiële) waardering de hoogste urgentie. Ook moet een nationale campagne de cruciale rol van schoolleiders benadrukken. Dit zijn de hoofdpunten van een actieplan waarmee onderwijsveld, overheid en bedrijfsleven aan de slag moeten om het sluipende schoolleiderstekort terug te dringen. Het plan is donderdag 19 november aangeboden aan onderwijsminister Slob namens een kopgroep van 26 CEO’s en schooldirecteuren die meedoen aan het cross-mentoring initiatief van NL2025 en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Het initiatief wordt uitgebreid naar 1.000 koppels.

Nederland kampt met een tekort aan schooldirecteuren in het primair onderwijs, dat de komende jaren gaat oplopen door pensionering en te weinig nieuwe instroom. Dit probleem is nog onderbelicht. Ernstig, omdat schoolleiders een essentiële rol hebben op scholen. Ze dragen bij aan behoud van leerkrachten, versterken de onderwijskwaliteit, bieden een veilige plek aan kinderen en leerkrachten en scheppen een klimaat voor gelijke kansen.

“De blik van de buitenstaander verrijkt. Het levert onverwachte oplossingen. Kleine ontmoetingen leiden vaak tot grote dingen”, zegt Merel van Vroonhoven, initiatiefnemer cross-mentoring vanuit NL2025. “Het cross-mentoring programma vergroot de verbondenheid tussen onderwijs, bedrijfsleven en andere sectoren. Deelnemers zijn razend enthousiast. Na de kopgroep is de rest van Nederland aan de beurt. Het sluipende schoolleiderstekort vraagt topprioriteit en actie van alle partijen. Zonder goede schoolleiders geen goed onderwijs.”

“Sterk leiderschap maakt het verschil. Dat geldt voor onderwijs en voor andere sectoren. Door van elkaar te leren versterken we dat leiderschap én zetten we het schoolleidersvak meer op de kaart. De verantwoordelijkheden van schoolleiders zijn de afgelopen jaren flink toegenomen en schoolleiders verdienen echt meer waardering en ondersteuning”, vult Petra van Haren, initiatiefnemer cross-mentoring vanuit AVS, aan.

Actieplan ‘Schooldirecteur Topprioriteit’

Het actieplan ‘Schooldirecteur Topprioriteit’! is het resultaat van het eerste cross-mentoring initiatief tussen schoolleiders en topbestuurders van grote ondernemingen, waaronder ABN Amro, KPMG en PWC. NL2025 en de AVS brachten dertien koppels van directeuren in onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar voor een pilot. Gezamenlijk vragen initiatiefnemers en directeuren van de pilot aandacht voor het groeiende tekort aan schooldirecteuren.

Drie speerpunten

Onderwijsveld, overheid en bedrijfsleven moeten zich volgens het actieplan richten op drie speerpunten: professionalisering, ondersteuning en waardering en profilering.

Als eerste worden schoolbesturen en opleiding-aanbieders opgeroepen om fors meer te investeren in de professionalisering van het vak van schooldirecteur. Dit vak vraagt inmiddels veel meer en andere competenties en dus ook andere opleiding, training en coaching. Hier zien de opstellers van het plan ook een nadrukkelijke rol voor het bedrijfsleven.

De tweede prioriteit is de verbetering van de ondersteuning van de schoolleider en zeker ook de waardering. In dat verband benoemt het plan dat het salaris van de schooldirecteur een betere afspiegeling wordt van zijn cruciale rol. In tegenstelling tot een directeur in het bedrijfsleven, is ondersteuning van een schooldirecteur niet vanzelfsprekend. Gevraagd wordt om administratieve en operationele ondersteuning, terwijl scholen moeten worden gefaciliteerd om samen te werken op overlappende taken. Tijd, geld en medewerkers worden zo efficiënter ingezet. Schoolbesturen wordt opgeroepen om de positie van schoolleiders te prioriteren, zodat ze zich maximaal kunnen richten op hun kerntaken.

Als derde speerpunt moet een landelijke campagne de cruciale rol van schooldirecteuren gaan benadrukken. Zowel binnen als buiten het onderwijs is de kennis over dit vak onvoldoende. Bedoeling is dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en bedrijfsleven samen deze campagne bekostigen om zo de profilering van het vak te verbeteren.

Duizend koppels

NL2025, AVS en de deelnemende directeuren doen ook de aanbeveling om het cross-mentoring programma de komende jaren uit te breiden van dertien naar 1.000 koppels. Het programma blijkt in de praktijk zeer bij te dragen aan elk van de speerpunten in het actieplan. Samen zetten CEO’s en schoolleiders het vak op de kaart, steunen elkaar en leren ze van elkaar. Het programma toont de kracht van de blik van de buitenstaander, voor beide partijen. ABN AMRO, PwC en KPMG zijn de eerste bedrijven die zich verbinden aan het vervolgprogramma. Ook VNO-NCW steunt het initiatief.

“Het cross mentorschap was een mooie ontdekkingsreis. Het geeft een frisse blik op leiderschap, samenwerking en manieren om elkaar praktisch te ondersteunen. De overeenkomsten in het werk vind ik veel groter dan ik van tevoren had verwacht. We zijn allebei een soort spin in het web. En dat konden we uitgebreid met elkaar delen.” 
– Daphne de Kluis, CEO Commercial Banking ABN AMRO

“Het inzicht dat je dus ook echt van elkaar kunt leren was heel mooi. We ontdekten dat we beiden met dezelfde zoektochten bezig zijn en ook eenzelfde visie hebben over het belang van medewerkers motiveren en stimuleren om effectief te kunnen bijdragen aan de totale ontwikkeling van de organisatie.”
Ellen Atkinson, schooldirecteur Basisschool Prins Willem Alexander

Het Actieplan ‘Schooldirecteur Topprioriteit!’ is te downloaden. Schoolleiders en bedrijfsdirecteuren die zich willen aanmelden voor de cross-mentoring kunnen terecht op www.crossmentor.nl

Links

Interessant?
Dit artikel stond in Kader, het vakblad voor schoolleiders, dat AVS-leden maandelijks ontvangen. De AVS komt op voor de belangen van schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs. Word ook lid of abonnee, ontvang voortaan iedere maand een kersvers exemplaar in de brievenbus en versterk de positie van schoolleiders.

Gerelateerd nieuws