Scholen zijn verantwoordelijk voor een veilig klimaat in en om de school. School, ouders, leerlingen en het netwerk rond de school spelen daarbij een belangrijke rol. Om scholen te ondersteunen bij het realiseren van hun veiligheidsbeleid, heeft het APS in opdracht van het Ministerie van OCW expertise en praktische veiligheidsinformatie samengebracht in het `Centrum School en Veiligheid´.

Om de efficiëntie van het Centrum te verhogen en om een meer vraaggerichte dienstverlening te bewerkstelligen is besloten om een adviesgroep op te richten. De taak van deze adviesgroep is om vanuit de praktijk ontwikkelingen op het gebied van (on)veiligheid op school te signaleren, oplossingen aan te dragen en samen te werken aan een veilig schoolklimaat. De adviesgroep bestaat uit vertegenwoordigers van ouderorganisaties, besturenorganisaties, management- en schoolleider-organisaties en de leerlingenorganisatie. De bevoegdheden van de adviesgroep zijn adviseren en stimuleren.

Het is de bedoeling dat in 2006 minimaal de helft van de doelgroep het Transferpunt Jongeren, School en Veiligheid(inclusief het pestweb, de onderwijstelefoon en het Project Preventie Seksuele Intimidatie(PPSI) kennen.

Meer informatie

Centrum School en Veiligheid
Telefoon: 030-2856616 (schooldagen van 10.00-14.00 uur)
E-mail: schoolenveiligheid@aps.nl

www.schoolenveiligheid.nl
Deze website geeft toegang tot gespecialiseerde sites als Pestweb, Gay&School en Preventie Seksuele Intimidatie. Op deze sites vinden scholen voor basis- en voortgezet onderwijs actuele informatie en (gratis) praktische materialen voor het vormgeven van hun veiligheidsbeleid. De sites verwijzen naar organisaties met veiligheidsaanbod.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws