Centrale examens gaan niet door

De centrale examens gaan dit schooljaar niet door. Dat heeft minister Slob van Onderwijs besloten samen met de onderwijsorganisaties. Scholen krijgen door dit besluit meer tijd (tot begin juni) om de schoolexamens af te ronden. Scholen moeten op basis van de schoolexamens gaan beslissen of leerlingen geslaagd zijn of niet.
 
Minister Slob: “We vragen momenteel veel aan leraren en leerlingen willen een goede voorbereiding op hun examens. Met deze ingrijpende beslissing is er duidelijkheid. Ik wil alle leerlingen de kans geven om een volwaardig diploma te behalen en daarmee zonder vertraging door te stromen naar het vervolgonderwijs in deze tijden van crisis.”

Schoolexamens
Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Scholen krijgen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten. Scholen wordt opgeroepen in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen. Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren. In overleg met het vervolgonderwijs wordt gekeken hoe de studenten die dit jaar instromen, binnen de huidige omstandigheden, zo goed mogelijk kunnen worden voorbereid op hun vervolgopleiding.
 
Er volgt zo spoedig mogelijk informatie over de nieuwe zak-slaagreling en de herkansingen.
 
Gisteren meldde de Nos al dat de grote onderwijsbonden en de VO-raad wilden dat de schoolexamens werden stilgelegd en de centrale examens helemaal werden geschrapt. Volgens de organisaties was het door het nieuwe pakket maatregelen onmogelijk geworden om de examens op een veilige manier te organiseren. Volgens minister Slob zijn schoolgebouwen een uitzondering op deze maatregelen. Scholen moeten daarom doorgaan met het afnemen van deze schoolexamens, maar wel zoveel mogelijk op afstand.
 
Vmbo en staatsexamens
Ook praktische en digitale examens in het vmbo komen te vervallen, net als examens in het volwassenenonderwijs. De staatsexamens, bijvoorbeeld voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, gaan vooralsnog wel door. Die starten half juni.
 
Aanmeldingsdatum studies
Minister Slob heeft ook de aanmeldingsdeadline voor studies een maand opgeschoven, zodat middelbare scholieren meer tijd hebben om een studie te kiezen. De nieuwe datum voor het mbo is 1 mei, in het hbo en wo is dat 1 juni.

De AVS heeft ook gisteren het geluid van schoolleiders laten horen op BNR Nieuwsradio, Radio 1 en Radio 4.

Links