Centraal inschrijfpunt moet segregatie voorkomen op Nijmeegse scholen

Eind 2007 nam de Nijmeegse gemeenteraad een voorstel aan voor een `Centraal Inschrijfpunt basisscholen´. Doel is de toenemende segregatie tegen te gaan en de school zoveel mogelijk een afspiegeling te laten zijn van de buurt. Het inschrijfpunt wordt in augustus 2008 ingericht en de regie ligt bij de gemeente.

Een meerderheid van de Nijmeegse gemeenteraad wil dat bij overinschrijving (wachtlijsten) niet meer de oorspronkelijke stelregel geldt `wie het eerst komt, die het eerst maalt´, maar: `kinderen uit eigen wijk gaan voor´ en `kinderen die zorgen voor een betere sociaal-economische mix´ gaan voor. Dit zou een `witte vlucht´ voorkomen. In samenspraak en op mede-initiatief van scholen en ouders is daarop een nieuw inschrijfmodel ontwikkeld. Kern van het model is dat kinderen in de eigen buurt altijd voorrang hebben op kinderen van buiten de eigen buurt. Uitgangspunt voor het bepalen welke scholen in de buurt liggen is niet de locatie van de scholen, maar de plaats waar het kind woont (kind centraal). Samen met de scholen ontwikkelt de gemeente hiervoor een Centraal Inschrijfpunt, waar ouders hun kinderen vanaf een vast tijdstip (bijvoorbeeld na de derde verjaardag) kunnen inschrijven. Het inschrijfpunt verstrekt voorlichting over de schoolkeuze. Dit voorkomt dat informatieachterstand van ouders leidt tot een te late inschrijving en daarmee achteraan aansluiten in de rij. Bij het inschrijfpunt kunnen ouders hun voorkeuren bekend maken. Als er voor een bepaalde school echter teveel aanmeldingen zijn, gaan kinderen uit de eigen buurt voor. Per school wordt een capaciteitsplafond vastgesteld op basis van de te verwachten wijkpopulatie.

Consequentie van de inrichting van het Centraal Inschrijfpunt is dat er vooruitlopend op het nieuwe inschrijfmodel vanaf 1 januari 2008 op de Nijmeegse basisscholen geen kinderen onder de drie jaar meer kunnen worden ingeschreven en dat alle aanmeldingen doorgestuurd worden naar het Centraal Inschrijfpunt.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.