CBS: Scholen houden minder geld over

Onderwijsinstellingen hielden in 2008 minder geld over dan in 2007. Het primair onderwijs hield nog wel geld over, vooral dankzij rente-inkomsten. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2008 hebben onderwijsinstellingen als geheel meer geld ontvangen dan besteed. Het totale resultaat was 260 miljoen euro. Dit bedrag is echter bijna een halvering ten opzichte van 2007. Alle onderwijssectoren hielden minder geld over. Bij de universiteiten daalde het resultaat licht, in het primair onderwijs was de daling het grootst. Het middelbaar beroepsonderwijs kwam zelfs in de rode cijfers. Aan het einde van 2008 hielden de scholen voor basisonderwijs en speciaal onderwijs 60 miljoen euro over. In 2007 was dat nog 185 miljoen euro. Zonder hoge inkomsten uit rente zou het resultaat in 2008 zelfs negatief zijn. Voorgaande jaren hebben veel scholen in het po eigen vermogen en geld op de bank (liquide middelen) opgebouwd. Door het beperkte resultaat in 2008 is aan de sterke groei hiervan een eind gekomen. In het po zit de oorzaak van het lagere resultaat vooral in de gestegen loonkosten. Daarbij komt dat inhuur van extern personeel bij de basisscholen steeds vaker voorkomt. De kosten hiervan zijn meestal hoger dan van het vaste personeel.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.