CBS noteert verdere daling openstaande vacatures

Aan het einde van het eerste kwartaal van 2010 stonden 113 duizend vacatures open in Nederland; 11 duizend minder dan een kwartaal eerder. Het aantal openstaande vacatures daalt hiermee verder. Ook in het onderwijs is er sprake van een flinke daling in het aantal openstaande vacatures. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Eind september 2007 bereikte het aantal openstaande vacatures met 248 duizend een record. Na het derde kwartaal van 2008 daalde het aantal vacatures zeer sterk. In het derde kwartaal van 2009 stabiliseerde het aantal openstaande vacatures vrijwel, maar vanaf het vierde kwartaal van 2009 neemt het weer verder af. De daling in het eerste kwartaal van 2010 doet zich voornamelijk voor bij de niet­commerciële dienstver­lening, vooral bij de overheid. Omdat in het onderwijs de vacatures ook teruglopen, biedt de economische situatie van dit moment de sector dus kansen om per­ soneelstekorten beter het hoofd te bieden en vacatures vaker en beter in te vullen.
Hoewel het aantal openstaande vacatures laag is, komen er wel nog steeds nieuwe vacatures bij en vinden ook nog steeds veel mensen een nieuwe baan. De werkloosheid is in de periode februari­april 2010 dan ook voor het eerst sinds de zomer van 2008 afge­ nomen. Het is echter te vroeg om te spreken van een omslag in de ontwikkeling van de werkloosheid.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.