CBS: daling aantal kinderen basisonderwijs

Dit geldt ook voor het aantal dertigers; het aandeel in de bevolking van 65 jaar en ouder neemt fors toe en ook de totale bevolking groeit. De prognose is een bijstelling van de langetermijnprognose uit 2006, die de verwachte ontwikkeling tot 2050 beschrijft. Het aantal jongeren (0-19 jaar) neemt de komende vijf jaar naar verwachting met 100.000 af. De daling is het sterkst in de basisschoolleeftijden. Het aantal 4 tot 12-jarigen is in 2013 ruim 60.000 lager. Dit is een gevolg van de daling van het aantal geboorten sinds de eeuwwisseling. Het aantal kinderen jonger dan 4 jaar neemt naar verwachting met zo´n 30.000 af. Het aantal jongeren van 13 jaar en ouder (voorgezet onderwijs) blijft de komende vijf jaar stabiel.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.