Medezeggenschapsraden in het funderend onderwijs konden tot 2020 ondersteuning krijgen via het project Versterking medezeggenschap. Vanaf het nieuwe schooljaar is de ondersteuning voor medezeggenschapsraden uitbesteed aan het CAOP.

Het CAOP gaat zich eerst richten op het borgen en waar mogelijk nog uitbouwen van het reeds ontwikkelde ondersteuningsaanbod. Vervolgens wordt het aanbod ook uitgebreid op basis van de behoefte van medezeggenschapsraden en ontwikkelingen die op de medezeggenschap van invloed zijn. Het CAOP werkt hierbij ook samen met de betrokken veldpartijen.

De nieuwe ondersteuning zal in ieder geval bestaan uit het:

  • vormen van een community rond medezeggenschapsraden;
  • bekijken of het bestaande scholings- en ondersteuningsaanbod voldoet;
  • upgraden en uitbreiden van de bestaande website.

Links

Gerelateerd nieuws