CAO VO 2007-2008

1 Algemene bepalingen
2 Arbeidsduur
3.a Aangaan van het dienstverband bijzonder onderwijs
4.a Beëindiging van het dienstverband en disciplinaire maatregelen bijzonder onderwijs
4.b Ontslag, ordemaatregelen en disciplinaire maatregelen openbaar onderwijs
5 Functies en functiewaardering
6 Salaris
7 Vergoedingen en financiële regelingen
8 Vakantieverlof
9. Verlof
10 Scholing en persoonlijke ontwikkeling
11 Werkgelegenheid
12 Overige rechten en plichten
13 Beroepsrecht bijzonder onderwijs
14 Medezeggenschap
15 Overgangs- en slotbepalingen
16 Sociale zekerheid
17. Arbeidsmarktmiddelen

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.