CAO Primair Onderwijs opgezegd

De AVS en de overige vakbonden hebben op 28 juni 2017 de lopende cao voor het primair onderwijs officieel opgezegd. De opzegging heeft geen directe gevolgen voor werkgevers en werknemers, maar wel wordt met deze formele handeling richting de PO-Raad voorkomen dat de cao stilzwijgend wordt verlengd en er een juridische belemmering ontstaat voor het voeren van acties voor een hoger salaris en een lagere werkdruk.

In de huidige CAO PO – die van kracht blijft tot en met 30 september van dit jaar – is bepaald dat de overeenkomst drie maanden voor het verstrijken van de looptijd moet worden opgezegd om verlenging te voorkomen. AVS, AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv namen geen risico en stuurden hun opzegging 28 juni al naar de werkgeversorganisatie. De PO-Raad bevestigde de brief met een eigen opzegging. De in de cao gemaakte afspraken werken in ieder geval nog twee jaar door tot uiterlijk 1 oktober 2019 of totdat er een nieuw akkoord is bereikt. De opzegging leidt tot hernieuwd overleg tussen partijen.
 
De opzegging is noodzakelijk om de risico’s van een mogelijk stakingsverbod in het primair onderwijs in te perken: bij een lopende cao is het immers lastig om te claimen dat er een loonconflict is.
 
Samenwerkend binnen het PO-Front voeren AVS, de andere vakbonden en de PO-Raad actie tegen de hoge werkdruk en de salarisachterstand in het primair onderwijs ten aanzien van andere onderwijssectoren. Er wordt een forse investering van een volgend kabinet geëist om te voorkomen dat het lerarentekort de komende jaren de kwaliteit van het primair onderwijs de komende jaren verder gaat aantasten.
 
Komt een nieuwe regering niet tot een akkoord waarin serieuze stappen worden gezet, dan worden de acties in het primair onderwijs aangescherpt en zijn stakingen niet uit te sluiten.
 
We houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.