Werkgevers en werknemers in het primair onderwijs hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat de sociale partners afgelopen november sloten. Hiermee zijn de afspraken uit het convenant LeerKracht definitief vastgelegd in een cao. Deze cao gaat in op 1 januari 2009.

In de nieuwe CAO PO 2009 worden vooral de afspraken uit het convenant Leerkracht van Nederland nader uitgewerkt, zoals een toelage voor directeuren, het schrappen van de laagste salarisschaal voor adjunctdirecteuren en de invoering van de zogenaamde functiemix (betere carrièremogelijkheden en beloning leerkrachten). De CAO PO 2009 bevat afspraken over de secundaire arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in het basisonderwijs en speciaal (basis-)onderwijs. De cao is geldig tot 1 januari 2010.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders