In het primair onderwijs is per 1 januari 2014 de verlengde CAO PO 2013 van kracht.

Op 11 november 2013 hebben de vakbonden, de PO-Raad en staatssecretaris Dekker een overeenkomst getekend over de volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de vakbonden en de PO-Raad vanaf dit kalenderjaar niet alleen over de secundaire, maar ook over de primaire arbeidsvoorwaarden kunnen onderhandelen. Onder de primaire arbeidsvoorwaarden valt het salaris, de bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid en de normjaartaak. Alle andere arbeidsvoorwaarden zijn de zogenaamde secundaire arbeidsvoorwaarden. Sinds 2006 maken de vakbonden en de PO-Raad hierover al afspraken. Daar komen per 1 januari 2014 de primaire arbeidsvoorwaarden bij. Dit betekent dat er een betere afstemming kan plaatsvinden tussen de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
verlengde-cao-po-2013.pngVerlengde cao in boekvorm
Als gevolg van bovenstaande afspraken, hebben de bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid een vertaalslag ondergaan en zijn zij als bijlage XVI als regeling Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO) en regeling Ziekte en arbeidsongeschiktheid primair onderwijs (ZAPO) opgenomen in de verlengde CAO PO 2013.

De verlengde CAO PO 2013 is vanaf heden verkrijgbaar in boekvorm. De publicatie is te bestellen via deze link. Ook kunt u de digitale versie downloaden (zie rechterkolom).

Lijst met errata
De sociale partners hebben met elkaar een erratalijst vastgesteld voor de verlengde CAO PO 2013. In de tekst van de verlengde cao zijn de errata verwerkt. Het betreffen tekstuele aanpassingen en ook het opnemen van de WOPO (Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs) en de ZAPO (regeling Ziekte en arbeidsongeschiktheid primair onderwijs) in bijlage XVI. De erratalijst is eveneens te downloaden in de rechterkolom.
 
 

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd